کد خبر : 45699
تاریخ : 1400/6/20
گروه خبری : شهر

کنتــــرل ترافیــــک شهـــری نیازمند مدیریتی همه‌جانبه است

همایون نورایی اظهار کرد: توسعه شبکه حمل و نقل از مهمترین اهدافی است که امروزه مورد توجه برنامه ریزان و شهر سازان قرار دارد زیرا ترافیک از جمله معضلات شهری است که امروزه شهرهای ما را از کوچک و بزرگ درگیر کرده است.

وی افزود: به منظور هدایت سفرهای شهری و کنترل بهتر ترافیک در شهر نیاز است در کنار توسعه حمل و نقل پاک، پارکینگ‌هایی در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شود.

این دکترای شهرسازی خاطرنشان کرد: چنانچه این پارکینگ‌ها در مبادی ورودی شهر در نظر گرفته شود و در کنار این مبادی حمل و نقل عمومی تا مراکز شهری به خوبی توسعه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت از ترافیک حاصل از ورود خودروهای از حومه شهر تا حد زیادی کاسته شود.

نورایی تاکید کرد: جانمایی و احداث این پارکینگ‌ها که از آنها به عنوان پارک سوار یاد می‌شود باید به درستی در طرح‌های شهری مشخص، و اعتبارات لازم نیز به منظور اجرای طرح در نظر گرفته شود.

این دکترای شهرسازی اضافه کرد: به منظور جلوگیری از تردد خودروهایی که از بیرون یا حومه به شهر وارد می‌شوند، علاوه بر زیرساخت‌های کالبدی باید بسترهای قانونی نیز فراهم آورده شود.

نورایی ادامه داد: به منظور تحقق این مهم ارتباط میان سازمان‌های مختلف شهر اهمیت زیادی دارد تا این نهادها در ارتباط با یکدیگر مدیریت یکپارچه‌ای بر کنترل ترافیک شهر داشته باشند و در راستای طرح‌ها و ضوابط شهری عمل کنند.

وی تصریح کرد: گسترش و اشاعه رویکرد استفاده از حمل و نقل عمومی نیازمند بسترسازی در حوزه‌های کالبدی، فرهنگی و قانونی است تا شهروندان و مسافران به جای استفاده از خودرو شخصی از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

این دکترای شهرسازی گفت: احداث پارکینگ در نقاط مختلف شهر باید در کنار توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل پاک مورد توجه باشد زیرا صرف ساخت پارکینگ نمی‌توان انتظار داشت ترافیک و مشکلات حاصل از ترافیک شهری رفع شود.

نورایی اضافه کرد: طرح‌های شهری، قوانین شهری، طرح ریزی کالبدی، ساختارهای مدیریتی و فرهنگ شهروندی همگی باید در راستای رفع مشکلات حمل و نقل شهری باشند تا بتوان به داشتن چشم اندازی روشن از آینده امیدوار بود.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/45699