کد خبر : 47339
تاریخ : 1400/7/29
گروه خبری : استان

امسال 260 حلقه چاه آب غیرمجاز در کردستان مسدود شد

عرفان مومن‌پور روز چهارشنبه اظهار کرد: براساس آخرین آمار، 14 هزار حلقه چاه مجاز و هشت هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در بعضی از محدوده‌های مطالعاتی استان به تناسب وضعیت آبخوان و یا منابع آبی مجوز در بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی صادر می‌ شود اما در شرق استان در مناطق ممنوعه مجوزی داده نمی‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان یادآور شد: مردم از طریق تماس تلفنی با شماره تماس ادارات منابع آب شهرستان‌ها یا شماره شرکت و مراجعه حضوری، حفر چاه غیرمجاز را گزارش دهند.

مومن‌پور با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های مجاز به منظور ممانعت از برداشت اضافه آب انجام می‌شود، افزود: اولویت نصب کنتورهای هوشمند حجمی در استان تا پایان برنامه ششم توسعه، بر روی چاه‌های کشاورزی دارای دبی سه لیتر بر ثانیه تعیین شده است.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/47339