کد خبر : 49225
تاریخ : 1400/9/11
گروه خبری : شهر

ساری میزبان رویداد گردشگری کشورهای اکو می‌شود

وی افزود: زیباسازی ورودی شهر همان اندازه اهمیت دارد که خیابان‌ها و معابر شهر موردتوجه است، بنابراین نیازمندی‌های محورهای ورودی از سمت شمال، جنوب، شرق و غرب موردبررسی قرار گرفت و در حال حاضر روشنایی ضلع جنوبی محدوده شهر انجام و محدوده خارج از آن به راهداری واگذار شد و مابقی ورودی‌ها در دست اقدام است.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/49225