کد خبر : 63196
تاریخ : 1401/9/9
گروه خبری : ایران و جهان

تمهیدات مجلس برای اسقاط خودرو

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه لایحه اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

ماده واحده- ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 21/ 02/ 1401 و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (3)،(4)، (5) و(6) به آن الحاق و تبصره (3) آن به تبصره (7) تغییر می‌یابد: یک) در ماده (10) قانون عبارت " مطابق با ماده (8) قانون هوای پاک مصوب 25/ 04/ 1396" بعد از عبارت " سن فرسودگی" اضافه شود. دو) متن زیر به انتهای تبصره (2) ماده (10) قانون الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5درصد) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (100درصد) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

3- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (10) قانون الحاق شد: تبصره 3- الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5 درصد) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره 2 ماده 10 این قانون خواهد شد.

ب - در اجرای بند (ث) ماده (30)قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیون ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ 01/ 08/ 1401 وارد شده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می‌شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع قرارداد‌های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393از شمول این تبصره مستثنی هستند.

4 - متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون الحاق شد: تبصره 4- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (40درصد)، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50درصد) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (2) ماده واحده این قانون نمی‌شود.

5- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (10) قانون الحاق شد: تبصره 5-حداقل بیست درصد(20درصد) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

6- متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (10) قانون الحاق شد: تبصره 6-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/63196