کد خبر : 65116
تاریخ : 1401/10/29
گروه خبری : اقتصادی

کارشناس اقتصادی:

شیوه مالیات‌ستانی باید اصلاح شود

مهدی پازوکی، در خصوص بودجه 1402 گفت: بودجه 1402 با بودجه سال‌های قبل هیچ فرقی ندارد و حتی این لایحه هم می‌شد دولت دو سه ماه قبل هم بدهد چرا که این بودجه بدون هیچ فرقی با بودجه‌های سابق ندارد البته بودجه برخی از نهادها افزای داشته است که دلیل افزایش آن نامشخص است از سوی دیگر باید از متولیان پرسید چرا کارمند 20 درصد افزیاش حقوق داشته باشد؟
وی در ادامه افزود: این بودجه هیچ راهبردی ندارد و کاملاً تورمی بسته شده است.
  مالیات ستانی سنتی پاسخگو نیست
این کارشناس اقتصادی درباره بخش مالیات ستانی بودجه 1402 گفت: بخش مالیات اگر توسعه‌ای باشد خیلی خوب هم است اما افزایش در رکود اشتباه مالیاتی است از سوی دیگر فرارهای مالیاتی باید کمتر از قبل شود در حال حاضر مشخص است که فرارهای مالیاتی توسط چه اشخاصی صورت گرفته است و باید از آن‌ها مالیات‌ها گرفته شود.
پازوکی در ادامه بیان کرد: البته مالیات ستانی باید به شیوه مدرن انجام شود به شیوه سنتی فرارهای مالیاتی را بیشتر خواهد کرد به دو روش می‌توان جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت روش اول طراحی سیستم مالیاتی کارا که درآمدها و مالیات‌ها کاملاً ثبت شده باشد و دوم اینکه سیستم تأمین اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی همه به سیستم مالیاتی متصل شود و کارگر و مرفح مشخص شود به طور مثال در چند سال گذشته صاحب یک سوپرمارکتی برای خودش بیمه کارگری رد می‌کرد و از مالیات فراری بوده است اگر سیستم مالیاتی با فناوری روز همراه شود این مشکلات دیگر پیش نخواهد آمد و از سوی دیگر سیستم شاید به مولد شدن هم کمک کند.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/65116