کد خبر : 79876
تاریخ : 1402/12/7
گروه خبری : اقتصادی

نرخ سود اوراق براساس بازدهی پروژه تعیین می‌شود

محمد شیریجیان با بیان اینکه این ابزار یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به‌صورت هدفمند به تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کند، تصریح کرد: بدین معنا که تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به واسطه این ابزار می‌تواند انجام شود، چراکه تقریباً 82 درصد تسهیلاتی که در شبکه بانکی به بخش صنعت پرداخت می‌شود، برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها است و در مجموع حدود 65 درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بانک مرکزی برای استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها برنامه ریزی کرد به این صورت که گواهی سپرده خاص برای بنگاه‌ها و پروژه‌های مشخص منتشر می‌شود و این منابع تجهیز شده صرف تأمین مالی بنگاه‌های متقاضی می‌شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح نرخ سود این اوراق گفت: نرخ سود اوراق گواهی سپرده بر اساس بازدهی پروژه‌ها تعیین می‌شود و به‌واسطه آن مشارکت واقعی بین سرمایه‌گذار و تأمین مالی شونده برقرار می‌شود؛ بنابراین گواهی سپرده خاص هم کارکرد تأمین مالی سرمایه در گردش و هم تأمین مالی طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای و ایجادی بنگاه‌ها را شامل می‌شود و گشایش جدی به‌حساب می‌آید. بنابراین می‌توان گفت که در این شیوه، منابع به صورت هدفمند تر، مؤثرتر و با بهره‌وری مناسب‌تری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شود.

  لینک
https://sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/79876