ورزشی

فرشید گل محمدی متولد ۳۱ مرداد ۶۰ در سال ۸۰ و ۸۱ همکاری با ماهنامه سرباز عقیدتی سیاسی ارتش ۸۲ خبرنگار ورزشی نشریه روزچاپ اعتماد همدان ۸۳ خبرنگار اختصاصی روزنامه ایران در همدان ۸۴ خبرنگار اختصاصی جام جم در همدان ۸۵ سردبیر هفته نامه همدان ۱۴۰۰ ۸۶ به مدت ۱۱ سال خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس همکاری نیمه وقت و مقطعی با روزنامه های هگمتانه و همدان‌پیام خبرنگار اختصاصی روزنامه های سراسری خبر ورزشی و استقلال جوان و هدف ورزشی در مدت حضور تیم پاس در لیگ برتر فوتبال از سال ۹۶ تاکنون همکار روزنامه سپهرغرب