جامعه

شکیبا کولیوند، کارشناس پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه شاهد تهران و کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی از دانشگاه بوعلی سینا همدان است که چندسالی است به عنوان محقق و روزنامه‌نگار اجتماعی/ گردشگری دغدغه های خود را در این عرصه دنبال می‌کند. وی در حال حاضر خبرنگار حوزه های اجتماعی و گردشگری روزنامه سپهرغرب می‌باشد.