شناسه خبر:51407
1400/10/30 10:01:32

سپهرغرب، گروه اجتماعی: آژانس تحقیقات زیست محیطی (EIA) در گزارشی آورده: مجموعه‌ای از شواهد وجود دارد که حاکی از آسیب رساندن مواد پلاستیکی است. بنابراین، مقابله با بحران آلودگی ناشی از این مواد مستلزم وجود معاهده قوی سازمان ملل است.

در این گزارش تاکید شده تهدید آلودگی ناشی از مواد پلاستیکی تقریبا معادل تغییرات آب و هوایی است. هوایی که اکنون تنفس می‌کنیم حاوی ذرات میکرو پلاستیک است، ذرات پلاستیکی در برف‌های قطب شمال، خاک و غذای ما وجود دارد. همچنین بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها حدود 20 راس فیل در تایلند پس از خوردن زباله‌های پلاستیکی در یک سایت دفن زباله جان خود را از دست داده‌اند.

کارشناسان آژانس تحقیقات زیست محیطی تأکید کردند: اگر موج آلودگی ناشی از مواد پلاستیکی بدون کنترل ادامه یابد، حجم پیش‌بینی شده مواد پلاستیکی راه‌یافته به دریاها تا سال 2040 می‌تواند از وزن جمعی همه ماهی‌های اقیانوس فراتر رود.

سازمان ملل متحد سه تهدید زیست محیطی تغییرات آب‌و‌هوایی، از بین رفتن تنوع زیستی و آلودگی را شناسایی کرده و به این نتیجه رسیده که باید در کنار یکدیگر با این بحران‌ها مقابله کرد.

شناسه خبر 51407