شناسه خبر:51673
1400/11/6 10:56:06

سپهرغرب، گروه سیاسی: رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به همراه معاون امور کیفری و مدیر دفتر کل محاکم از مجتمع قضایی شهید مطهری بازدید و با قضات مجتمع بصورت تخصصی نشست برگزار کرد.

یحیی جعفری به همراه معاون امور کیفری و مدیر دفتر کل محاکم از مجتمع قضایی شهید مطهری بازدید و با قضات مجتمع بصورت تخصصی نشست برگزار کرد.

رئیس کل محاکم تهران در نشست با قضات، ضمن اذعان به مشکلات معیشتی، صعوبت کار از حیث کمی و کیفی گفت: نظر به موجودی بالای پرونده‌ها و حجم وارده به منظور برون رفت از وضع موجود، پاسخگویی به مراجعین و کمبود نیروی انسانی چاره‌ای جز زحمت مضاعف و چند برابری ما و پرسنل خدوم حاضر در دادگاه نیست.

جعفری بیان کرد: برنامه عملیاتی ابلاغی دلیل بر نارضایتی از عملکرد منفی همکاران نیست و بلکه استبدادی از همکاران برای برون رفت از بحران تراکم کار و رسوب پرونده در شعب قضایی است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: اگرچه ما در برخی از مجتمع‌ها از جمله حضرت، ولی عصر، ارشاد، قدس و برخی شعب سایر مجتمع‌ها، از برنامه جلو هستیم لیکن عمده مشکلات حاضر مربوط به شعب حقوقی در تهران است که برای حل اساسی آن چاره‌ای جز شناسایی، جذب و آموزش قضایی متخصصین برای این امر نیست.

وی با اشاره به اعتراضات همکاران به عدم افزایش فوق العاده خاص اعلام کرد، اگرچه سختی کار و معیشت و ناسازگاری بین آن دو بر کسی پوشیده نیست لیکن دستگاه قضایی منتسب به نظام و ولایت است و شکل اعتراض زیبنده دستگاه و پرسنل آن نبوده و موجب سوء استفاده می‌شود.

در ابتدای جلسه زارع سرپرست مجتمع به بیان گزارشی مختصر از عملکرد و همچنین مشکلات و نیازهای مجتمع اشاره کرد و قضات نیز به بیان دیدگاه‌ها و مواضع پرداختند و عمده درخواست خود را توجه به شان و جایگاه قضا و قاضی، کاستن از سختی کار و توجه به وضعیت معیشتی اعلام داشتند.

 

شناسه خبر 51673