شناسه خبر:55352
1401/2/25 09:56:44

سپهرغرب، گروه تیک: مدیرمسئول مجله «نقد اندیشه» گفت: دولت‌های ما در 30 سال گذشته، مرزهای فرهنگی ایران را تقلیل داده‌اند و تجزیه کرده‌اند. تجزیه ایران فرهنگی، مقدمه تجزیه ایرانیت و اسلامیت ماست.

پیام فضلی‌نژاد گفت: تضاد، موجب حرکت است. جامعه فکریِ زنده، جامعه تضادهاست که قدرت تغییر دارد. اگر با یکسان‌سازی فرهنگ و قدرت و به صورت تصنعی و کنترل‌شده، غیریت‌ها را سرکوب کنیم، آن تضادها از اساس از بین نمی‌روند، بلکه جامعه خود را به قعر رکود می‌کشانیم. با درس‌هایی که از گذشته گرفته‌ایم، حکمرانی فرهنگی ما در این روزگار، دیگر نباید تضادها را تهدید بداند، بلکه باید آن‌ها را فرصت تلقی کند، چرا که هویت تاریخی ایران فرهنگی‌ وام‌دار همین تضادها، تعارض‌ها و تفاوت‌هایی است که تجلی «وحدت در عین کثرت» به شمار می‌روند.

وی افزود: تهران، دیگر یک شهر فرهنگی نیست، بلکه یک پاساژ بزرگ است و نقش الهام‌بخش آن افول کرده است. نمی‌توان مانند دهه‌های قبل برای زایش‌های فکری، امید چندانی به تهران داشت و اگر روند فعلی ادامه یابد، تهران تمام می‌شود. ناگزیر باید به مرکزگریزی فرهنگی و برقراری موازنه‌ جدید اندیشید. دولت‌های ما در 30 سال گذشته، مرزهای فرهنگی ایران را تقلیل داده‌اند و تجزیه کرده‌اند. تجزیه ایران فرهنگی، مقدمه تجزیه ایرانیت و اسلامیت ماست. مسئولیت چنین فاجعه‌ای نیز بر عهده هواداران تئوری قدرت منهای فرهنگ است؛ کسانی که امروزه در حاکمیت کم تعداد نیستند و قدرت در دست آنهاست.

مدیرمسئول مجله «نقد اندیشه» در ادامه گفت: هواداران تئوری «قدرت منهای فرهنگ» گمان می‌کنند که امنیت، در مقام قدرت سخت، همه اقتدار است. در حالی که روی دیگر اقتدار، فرهنگ است که منشا قدرت نرم در جهان به شمار می‌رود. آن‌ها با این خطای محاسباتی، ژئوکالچر و قدرت نرمِ تاریخی ما را در محیط جهانی به نابودی می‌کشانند. ایران فرهنگی با تهدید از بیرون و تجاوز همسایگانی مواجه است که از جعل تاریخ، هویت می‌گیرند.

فضلی‌نژاد در پایان گفت: سال گذشته، دولت باکو عنوان شاعر پارسی را از نظامی برداشت و او را رسما شاعر ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد. هنرواره «ایران دل» در حوزه هنری اردبیل، پاسخ درخشانی به این تجاوز فرهنگی بود. این رویدادها و استقبال از آن، نشانه دلبستگی مردم به حوزه ایران فرهنگی است.

شناسه خبر 55352