شناسه خبر:46990
1400/7/22 09:45:17

پس از انجام انتخاباتی حماسی در 28 خرداد 1400 برای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، مردم فهیم سراسر کشور اسلامی نشان دادند که علاوه بر پایبندی و حراست به‌هنگام از نظام مقدس جمهوری اسلامی، خواهان تغییری پیشرونده برای حل مسائل و رفع موانع همسو با اهداف ارزشمند ایران اسلامی هستند در همین راستا شهروندان همدانی نیز با رای آگاهانه و تغییر حداکثری در انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر چنین مطالبه‌ای را رقم زدند، پس از شکل‌گیری شورای ششم، تلاش‌های متعددی توام با انجام فرآیندهای نسبتا متفاوت از قبل و در نهایت و دقایق نودی سید مسعود حسینی به‌عنوان شهردار پیشنهادی به وزارت کشور معرفی و علیرغم موافقت‌ها و مخالفت‌ها با نیت‌های مختلف و فعالیت‌های تایید و یا نفی‌کننده پس از حدود 40 روز کش و قوس منتخب شورا مورد تایید وزارت کشور قرار گرفت.

در بین مخالفان و موافقان این موضوع، همه چیز نامعقول به نظر نرسیده و نمی‌رسد برخی دلسوزان موافق یا مخالف عدم سابقه حسینی و ضعف ارتباط تحصیلی او با اکثرحوزه‌های کاری شهرداری را محل چالش دانسته و عده‌ای هم پاک‌دستی، تحول‌گرائی و اندیشه فرهنگی توام با ارائه برنامه‌ای قابل قبول برای مدیریت شهری را از وسائل توفیق این منتخب احصا کرده‌اند.

بهر حال قاطبه اعضای شورای شهر می‌دانند که ویترین و پیشانی ارزیابی موفقیت یا عدم آن ارتباط مستقیم و بسیار موثری با برنامه‌ها و عملکرد حسینی خواهد داشت، اگر شهردار جدید بتواند بخش چشمگیری از انتظارات به‌حق شهروندان را در بخش‌های متنوع شهرداری برآورده کند شورای شهر ششم رو سفید خواهد شد که هم امیدواریم که چنین شود و هم موظفیم که موافق و مخالف برای مصالح عمومی در همین راستا قدم برداریم. ولی اگر چنین مطلوبی حاصل نشده و شاهد ایستایی بوده و تغییرات پیش‌رونده حاصل نشود گویا تمام زحمات و حتی آثار رای مردم برای پیشرفت و تحول مثبت به هرز رفته است به همین خاطر لازم و زیبنده است که پیروزی موافقان را در حصول نتیجه سازنده ببینیم و نه صرفا تایید سید مسعود حسینی از طرف وزارت کشور و ضروری‌تر اینکه برخی از ما به‌خود غره نشویم که « ببینید آنچه ما خواستیم شد» امیدواریم حل مسائل شهر به نحوی سازنده نتیجه کار و تقویت عدالت شهری آویزه مباهات ما باشد و نهایتا موجب ارتقای مشارکت و فزونی اعتماد قاطبه شهروندان به مسئولان، نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر شود و شعار قوی‌تر شدن را محقق کنیم.

در این میان جا دارد از همه عوامل در شهرداری‌ اعم از ستاد، مناطق و نواحی و واحدهای اقماری بخواهیم که کمال همکاری ممکن را با شهردار جدید داشته باشند و حتی اگر موافق چنین انتخابی نبوده‌اند حکم عقل را که توجه به مصالح مهمتر است پذیرفته و در رفتار بر خواست خود رجحان دهند و بدانند که صیانت از نتیجه انتخاب مردم توجه به نظر حداکثری اعضای شورای اسلامی شهر است و اگر چنین تمکین عاقلانه‌ای را به منصه ظهور برسانند نشان داده‌اند که دارای تشخیص و رشد بالایی هستند که البته چنین انتظاری، توقع زیادی نیست چون همه هزینه‌های شهر را مستقیم یا غیر مستقیم مردم و شهروندان فهیمی داده و می‌دهند که در انتخابات دشمن‌شکن و پیروزمندانه اخیر به شورایی متفاوت از ادوار قبل رای داده‌اند امید است همه برای نتایجی نافع برای شهرمان همدلی، هم‌سوئی و هماهنگی را انتخاب کنیم و شهردار جدید را پس از مدتی به‌درستی، بسیار موفق ارزیابی کنیم ان‌شاالله

شناسه خبر 46990