شناسه ویدئو:158
1403/2/1 13:21:42


برای سال جدید چه اهدافی تعیین کنیم و چگونه به آنها برسیم؟ دکتر عماد موسوی، روانشناس اهداف خود را براساس واقعیت‌ها تعیین کنیم که لازمه آن داشتن شناخت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودتان است. در نگاه دور اندیشانه می خواهیم به اهداف اصلی برسیم و اهداف فرعی به صورت جز به جز پله‌هایی برای رسیدن به هدف اصلی است. اگر فقط وسیله را هدف قرار دهیم با ناکامی مواجه می‌شویم، اگر راه هم هدف قرار دهیم انتها را نمی‌بینیم پس هدف باید انتها و جایی که قرار است برسیم باشد؛ اگر این برای من ملاک باشد از هر وسیله و راهی برای رسیدن به آن تلاش می‌کنم. هدف را کلی و بزرگ ببینیم و برای این موضوع باید به این فکر کنیم که چرا ما خلق شدیم و علت خلقت من چه است؟ بقیه توضیحات را در #پادکست بشنویدشناسه ویدئو 158