شناسه خبر:58811
1401/5/24 09:04:50

زعفران را 40 هکتار عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال 70 تا 80 هکتار به سطح زیر کشت این محصولات در سال جاری افزوده شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: توسعه 620 هکتاری سطح زیر کشت گیاهان دارویی امسال در این استان هدفگذاری شد.
«علی اصغر زارعی» روز یکشنبه اظهارکرد: کشت گل محمدی از فروردین ماه امسال آغاز و 50 هکتار به سطح زیر کشت این محصول در استان مرکزی افزوده شد.
وی ادامه داد: برنامه کشت گیاهان دارویی برای سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در سال جاری 100 هکتار است که پیش بینی می‌شود 500 هکتار به سطح زیر کشت این محصولات در سال جاری افزوده شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برنامه سازمان جهاد کشاورزی این استان در سال جاری برای توسعه سطح زیر کشت زعفران را 40 هکتار عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال 70 تا 80 هکتار به سطح زیر کشت این محصولات در سال جاری افزوده شود.
زارعی افزود: گیاهان دارویی به سه دسته گیاهان دارویی از جمله(نعنا فلفلی، اسطوخودوس و زرماری) گل محمدی و زعفران دسته بندی می‌شود که اکنون یک هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی زیر کشت گیاهان دارویی قرار داشته و سالانه 2 هزار تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود.
وی ادامه داد: 430 هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی نیز زیر کشت محصول زعفران قرار دارد و سالانه یک هزار و 700 کیلوگرم محصول از این اراضی برداشت می‌شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: یک هزار و 250 هکتار از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استان زیر کشت محصول گل محمدی قرار دارد و سالانه سه هزار و 400 تن محصول از این اراضی برداشت می‌شود.
زارعی افزود: با توجه به وجود واحدهای فرآوری گیاهان دارویی در استان مرکزی و اسانس‌گیری این محصولات در استان، صادرات این محصولات ارزش افزوده بالایی را برای کشاورزان به همراه دارد.

شناسه خبر 58811