شناسه ویدئو:132
1402/10/18 14:03:04


تحریریه مجازی سپهرغرب_ محمدرضا عراقچیان، استاد معماری معتقد است که برای میدان امام باید یک طرح جامع نوشته شود. بنابر گفته این استاد میدان امام همدان اولین دخالت شهرسازی مدرن در بافت‌های تاریخی است. او تاکید داشت که نباید نسخه خیابان بوعلی را به میدان امام تعمیم می‌دادیم. عراقچیان گفت که مردم با سایت موزه میدان امام آشتی نکردند یا اصلا آن را نشناختند؛ شاید جاذبه ندارد، شاید میزان فعالیتش کمه و عوامل دیگر که همه اینها باید آسیب شناسی شود.شناسه ویدئو 132