شناسه ویدئو:135
1402/11/3 15:13:21


سپهرغرب_ تحریریه مجازی: بخشی ازجمعیت هر جامعه را توانیابان تشکیل می‌دهند البته علاوه برآن‌ها، افراد در حال بیماری نیز نیاز به زیرساخت مناسب دارند تا بتوانند به راحتی در جامعه حضور داشته باشند. 🔸متاسفانه در زیرساخت‌های شهر همدان یا شرایط مناسب وجود ندارد و یا اگر وجود دارد تنها برای رفع تکلیف بوده و افراد نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. 🔸فضاهای عمومی شهر، پارک‌ها، بانک‌ها، مراکز آموزشی و حتی مراکز درمانی نیز برای افراد توانیابی که با عصا یا ویلچر هستند مناسب نیست، در صورتی که جامعه متعلق به همه است و جامعه می‌بایست مناسب همه افراد باشد. 📍توضیحات کامل را در فیلم مشاهده کنیدشناسه ویدئو 135