شناسه خبر:51126
1400/10/25 10:10:23

سپهرغرب، گروه کار و دانش: رئیس کارگروه زیست بانک‌ها در ستاد توسعه زیست فناوری گفت: محققان در یک شرکت دانش بنیان درصدد هستند که بذر کدوی ایرانی را تولید کنند که این اقدام با استقبال کشاورزان مواجه شد.

دکتر محمد جعفرآقایی گفت: تخم کدو آجیلی به دلیل دانه‌های آن برای مصرف به عنوان آجیل کاشته می‌شود و خود کدو به عنوان غذای دام مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصرف نمی‌شود.

وی افزود: فرم این کدو‌ها به طور معمولی اغلب کشیده و بلند و همانند خربزه و زرد رنگ و گاهی سبز و برخی اوقات کمی گرد است.

رئیس کارگروه زیست بانک‌ها در ستاد توسعه زیست فناوری، ادامه داد: در هر هکتار زمین 6 تا 9 کیلوگرم بذر کدو آجیلی برای کاشت نیاز است که این مقدار کاشت منجر به برداشت 20 تن کدو قابل برداشت می‌شود؛ از این مقدار 700 تا 800 کیلوگرم دانه‌های قابل استفاده کدو آجیلی به دست می‌آید و ضایعات کدوها خوراک دام می‌شود.

جعفرآقایی گفت: تولید کدوی آجیلی که یکی از پر طرفدارترین محصولات در کشور است، بصورت سنتی در نواحی آذربایجان تولید می‌َشود.

وی افزود: همچنین بذوری که کشاورزان می‌کاشتند از کیفیت خوبی برخوردار نبود که در همین راستا یک شرکت دانش‌بنیان پیشنهاد کرد رقم کدوی آجیلی تولید کند.

وی با بیان اینکه این کدوی آجیلی نیز در قالب یک پروژه به صورت پایلوت اجرایی شده، بیان کرد: در حال حاضر تولید این رقم دو نسل پیش رفته و هم‌اکنون نیز بذور اولیه تولید شده با استقبال خوب کشاورزان روبرو شده است.

وی گفت: قرار است این شرکت تا دو سال آینده، رقم تجاری کدوی آجیلی به تولید برساند. بذر کدوی تخم اجیلی از گونه‌هایی است که تاکنون شرکتی به سمت تولید تجاری آن نرفته و کاملا موضوعی جدید خواهد بود.

شناسه خبر 51126