شناسه خبر:51368
1400/10/29 10:33:03

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: سهل انگاری ناشران باعث شده کتاب‌های در دست انتشار کمال شفیعی تاکنون منتشر نشوند.

کمال شفیعی، شاعر کودک و نوجوان گفت: چند کتاب زیر چاپ دارم که هنوز منتشر نشده‌اند. دلیل این امر به سهل‌انگاری ناشران بازمی‌گردد. از جمله آنها مجموعه شعر «هزار بار بیشتر» است که تصویرگری آن به اتمام رسیده و هنوز در انتشارات مدرسه چاپ نشده است.

شعر‌های این مجموعه، در قالب نیمایی برای نوجوانان سروده شده اند. شفیعی، مجموعه شعر «بی شکلی» را هم در انتشارات الیما زیر چاپ دارد.

به گفته او، این اثر مجموعه شعر‌های سپید برای مخاطب بزرگسال است که با موضوعات اجتماعی سروده شده‌اند. مجموعه شعر «بی شکلی» 50 شعر سروده شده در سال‌های 1399 و 1400 را دربرمی‌گیرد.

این شاعر کودک و نوجوان با اشاره به اینکه کتابی پژوهشی هم در زمینه ادبیات صفویه به رشته تحریر درآورده، اظهار کرد: این اثر با عنوان «هزاران پارسی در سرزمین هزار ایزدی» در انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود. بررسی ادبیات دوره قاجار هم با عنوان «دو فنجان قهوه قجری» دیگر اثر پژوهشی در دست اوست.

به گفته شفیعی این کتاب پژوهشی به مقایسه تصاویر رمان ایرانی و خارجی از منظر گفتمان متن می‌پردازد.

 

شناسه خبر 51368