شناسه خبر:51724
1400/11/7 10:21:33

سپهرغرب، گروه شهر: شورای شهر دورانگو آمریکا به رستوران‌ها اجازه می‌دهد تا برای استفاده از پارکینگ‌های خصوصی خود به عنوان پاسیو و فضای باز مجوز بگیرند.

شورای شهر دورانگو با رأی تمام اعضا، اصلاحیه‌ای در قانون توسعه کاربری اراضی شهر را تصویب کرد که به رستوران‌ها اجازه می‌دهد تا برای تبدیل و تغییر کاربری 33 درصد از پارکینگ خود به فضای باز تجاری با ویژگی‌های مشخص درخواست دهند.

تصمیم برای اصلاح قانون کاربری زمین ناشی از یک فرمان اضطراری است که شهر در طول همه‌گیری جهانی کرونا وضع کرد که به رستوران‌ها اجازه می‌داد تا با استفاده از فضای باز اطراف خود، پتانسیل تجاری را به حداکثر برسانند. قانون اضطراری این فرصت را فراهم کرد که کسب و کارها 25 درصد از فضاهای پارکینگ خود را به عنوان فضای پاسیو استفاده کنند.

اعضای شورای شهر بر این باور هستند که تصمیم جدید در دوران پاندمی، برای شهر و شهروندان مفید و کاربردی است چراکه نیاز شهروندان به فضای عمومی بیش از پیش آشکار شده است.

علاوه بر این، در دوران کرونا کسب و کارهای کوچک به دلیل محدودیت‌های اعمال شده، از نظر اقتصادی دچار مشکل‌های جدی شدند به طوری که حتی بسیاری از آن‌ها ورشکستگی را تجربه کردند.

در این بین، برنامه‌ریزان شهری، کمبود پارکینگ برای ساکنان مناطق طرح را نیز مد نظر قرار دادند. به گفته یکی از اعضای شورای شهر، این افزایش فضا برای تبدیل کاربری، تأثیر اندکی بر میزان تعداد پارک‌های مورد نیاز شهروندان دارد و در واقع موضوع فلج‌کننده‌ای نیست.

مرزبندی‌های نامشخص فضاهای اختصاصی نیز یکی از نگرانی‌هایی بود که کسب و کارها و همچنین شهروندان در رابطه با این طرح داشتند؛ اعضای شورای شهر این اطمینان را داده‌اند که با وضع قوانین جدید این قبیل مشکلات نیز رفع خواهد شد.

بر اساس مقررات جدید، افرادی که برای مجوز پاسیو درخواست داده‌اند باید حداقل دو فضای پارک دوچرخه را برای هر یک از فضاهایی پارکینگ تبدیل شده در پاسیو، ایجاد کنند.

شناسه خبر 51724