شناسه خبر:60518
1401/7/2 10:27:47

سپهرغرب، گروه جوانی: وجود نظم در زندگی جوان یکی از مسائل بسیار مهم بوده و موفقیت او در آینده تحصیلی، مرهون رعایت کامل نظم و ترتیب در زندگی اش می‌باشد، انسان در سایه نظم بهتر می‌داند که چگونه زندگی کند، چطور از اوقات خود به نحو شایسته‌ای بهره‌برداری نماید.

رعایت نظم و ترتیب در زندگی روزمره از جهت روانی سبب می‌شود که جوان، حتی هنگام تحصیل و فراگیری دانش، اطلاعات علمی خود را تحت قاعده و نظم، فراگیرد و یادگیری بطور منظم صورت پذیرد، بطوری که مطالب، منسجم و به ترتیب در خزانه حافظه جایگزین شود و هر گاه شخص بخواهد به اطلاعات قبلی خود مراجعه کند؛ به راحتی و به سرعت، اطلاعات و مطالب در ذهنش حاضر شود. این مساله در آینده جوان، تاثیر بسزایی دارد، بخصوص در دوران تحصیل؛ هنگامی که می‌خواهد خود را برای امتحانات آماده سازد. همچنین رعایت نظم اصولا در سلامتی فکر و صحت جسم و اعتدال روح و روان انسان، بسیار موثر است.

شناسه خبر 60518