شناسه خبر:58857
1401/5/25 09:41:25
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج خبر داد:

تدوین اساسنامه کمیته دائمی حفاظت از تپه‌ها و چشمه‌های شهر سنندج

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج گفت: اساسنامه کمیته دائمی حفاظت از تپه‌ها و چشمه‌های شهر سنندج پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان ادارات و سمن‌ها تدوین شد.

امید جعفری اظهار کرد: در راستای بند پنج مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تأکیدات شهردار سنندج به‌منظور تحقق طرح ویژه سامان‌دهی تپه‌های سنندج و طرح‌های موضعی و موضوعی که در محدوده تپه‌های شناسایی‌شده است، کمیته‌ای دائمی با حضور مسئولین و مدیران شهری تشکل‌های مردمی و سمن‌ها تشکیل می‌شود و اساسنامه تدوین‌شده این کمیته جهت تأیید به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج به هدف تدوین این سند گریزی زد و گفت: در راستای صیانت از تپه‌های بکر باقی‌مانده در سطح شهر و پژوهش درباره تپه‌های واقع در محدوده و حریم سنندج، کمیته با اهداف تعیین خط مشی‌های کلی و نگهداری از این میراث طبیعی تشکیل می‌شود.

به گفته وی، این ظرفیت‌سازی در مدیریت شهری به‌منظور تعریف فضاهای شهری جدید متکی بر اندام‌های طبیعی و جهت ایجاد هماهنگی و تعامل میان مدیریت شهری دستگاه‌های متولی برای دوری از موازی‌کاری در فعالیت‌ها و بررسی و اظهار نظر درخصوص آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابطی که بر تپه‌ها، چشمه‌ها، قنات‌ها و روددره‌ها تأثیرگذار است، پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: رویکرد شهرداری برای افزایش مشارکت مردمی و حضور سمن‌های مرتبط، تدوین افق‌ها و برنامه‌ها به‌منظور استفاده و تعامل پایدار نسل‌های آینده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج در ادامه به وظایف کمیته حفاظت از تپه‌ها و چشمه‌های شهر سنندج هم اشاره کرد و گفت: تشکیل منظم جلسات، پایش مداوم میزان تحقق سند طرح ویژه سامان‌دهی تپه‌های سنندج و همچنین کمک به تسریع تحقق سند و به‌روزرسانی آن و دیگر اسناد مرتبط با تپه‌ها، چشمه‌ها، قنات‌ها و غیره از رسالت‌های کمیته است.

شناسه خبر 58857