شناسه خبر:69869
1402/3/17 08:33:19

سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل امور مالیاتی همدان از آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتی تا پایان خردادماه خبر داد و گفت: مؤدیان می‌توانند مالیات را نقدی و یا در چهار قسط مساوی بپردازند.

وجیه‌الله ذکوری روز گذشته با بیان اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتی تا پایان خردادماه است، اظهار کرد: این تاریخ تمدید نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مؤدیان به دو گروه تقسیم می‌شوند عده‌ای باید اظهارنامه مالیاتی ارسال کنند و دسته دیگر افرادی هستند که فرم تبصره ماده 100 ارسال می‌کنند، افزود: تمام مؤدیانی که فروش و یا ارائه خدمت آن‌ها در سال 1401 کمتر از 6 میلیارد و 720 میلیون تومان باشد، می‌توانند تبصره 100 ارسال کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان یادآور شد: این رقم برای افرادی که به‌صورت شراکتی کار می‌کنند، تا سقف 15 میلیارد تومان فروش صدق می‌کند؛ مشروط به اینکه سهم هریک از شرکا بیشتر از 6 میلیارد و 720 میلیون تومان نشود.
وی با تأکید بر اینکه افرادی که بیش از ارقام اعلامی فروش داشته باشند نمی‌توانند از فرم تبصره 100 استفاده کنند، بیان کرد: پزشکانی که در سال پیش از دستگاه کارت‌خوان استفاده نکردند نیز مجاز به ارسال فرم تبصره 100 نیستند.
ذکوری با اشاره به اینکه افرادی که هزینه درمانی، هزینه‌های خسارت وارده‌شده و هزینه‌های اهدایی دارند نیز باید اظهارنامه ارسال کنند، متذکر شد: گروه آخر افرادی هستند که سیستم اجازه ارسال فرم تبصره را به آنان نمی‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که فرم تبصره ارسال می‌کنند، سازمان مالیاتی بدون اسناد، مدارک و حسابرسی، مالیاتی که درنظر گرفته‌شده را بدون رسیدگی، قطعی می‌کند که این بالاترین درجه تعامل سازمان امور مالیاتی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر اینکه اما اظهارنامه در فرآیند حسابرسی قرار می‌گیرد و مؤدیان باید برای اثبات ارقامی که نوشته‌اند اسناد و مدارک ارائه دهند، اضافه کرد: مؤدیان می‌توانند مالیاتی که تعیین شده، چه براساس فرم تبصره 100 و چه براساس اظهارنامه مالیاتی را نقداً و یا در چهار قسط مساوی بپردازند.
وی اظهار کرد: مؤدیان حتی‌الامکان از ظرفیت تبصره 100 بهره بگیرند؛ چون بیشترین تعامل، بیشترین تخفیفات و تشویقات در تبصره 100 اعمال شده است.
ذکوری با بیان اینکه افرادی هم که اظهارنامه ارسال می‌کنند مسئولیت اطلاعات مندرج در اظهارنامه به عهده ایشان است و کاربران هیچ مسئولیتی در قِبال اطلاعات درج‌شده ندارند، گفت: اگر افراد اظهارنامه ارسال نکنند، علاوه‌بر اینکه معافیت‌ها را از دست خواهند داد، مشمول 30 درصد جریمه می‌شوند.

شناسه خبر 69869