شناسه ویدئو:108
1402/8/23 14:40:23


سپهرغرب، تحریریه مجازی، گردشگری سلامت در همدان از سال ۹۷ به صورت مستقل با تعیین بیمارستان‌های درجه یک آغاز شده سال گذشته ۱۹۰نفر بیمار خارجی از خدمات حوزه سلامت استان استفاده کردن، اتاق‌های مجهز و برخوردار از امکانات هتلینگ در 6 مرکز فراهم شده که در سال جاری نیز دو مرکز به آن اضافه شده خدمات سلامت همدان ۲۰ درصد ارزان‌تر از تهران است که نقطه قوتی برای جذب گردشگر خارجی است،البته در این رابطه نیاز به تبلیغ گسترده داریم که با شرکت در نمایشگاه‌ها و حضور در بازارهای بین‌المللی می‌توانیم جذب بیشتری داشته باشیم مزیت آب و هوا، طبیعت چهارفصل و زیبا و مسافت نزدیک با کشورهای همسایه از مهمترین مزایای جذب گردشگر در همدان است اما نبود پرواز علارغم وجود فرودگاه یک مسأله و چالش مهم در این رابطه به شمار می‌رودشناسه ویدئو 108