شناسه خبر:56992
1401/4/4 09:07:24

سپهرغرب، گروه جوانی:جلسه معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اقشار مختلف مردم اصفهان برگزار شد و بانوان مسائل و مشکلات خود را در این نشست مطرح کردند.

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در دیدار با اقشار مختلف مردم که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، بر هم افزایی بانوان برای محرومیت زدایی از جامعه زنان تاکید کرد. وی همچنین در پاسخ به سوال بانوان در زمینه حمایت‌های دولت از کارآفرینی زنان اظهار داشت: این حمایت‌ها در قالب صندوق ضمانت، تسهیلات ویژه، مهارت آموزی و نظارت بر جذب صحیح اعتبارات انجام می‌پذیرد. معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون مسئله فضای مجازی و سوء استفاده از کودکان در این فضا اظهار داشت: کودک و نوجوانی که بستگانش او را بازیگر فیلم غیراخلاقی کرده‌اند، نیاز به دفاع و حمایت دارد، در متن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم این موارد یعنی -تولید اثری که بیانگر جذابیت جنسی نوجوان باشد- جرم‌انگاری شده است و برای بزرگسال تولیدکننده، مجازات در نظر گرفته شده است و این امر باید از طرق قانونی مورد پیگرد قرار گیرد. وی در پایان، از حمایت ویژه نسبت به نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان متعلق به بانوان خبر داد.

شناسه خبر 56992