شناسه خبر:57429
1401/4/14 09:55:43

یک روانشناس گفت: در مورد تاثیر هنر و آثار هنری بر روح و روان انسان دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ اما چیزی که مشخص است هنر می‌تواند تاثیرات مثبت فراوانی بر روی روحیه و انگیزه انسان بگذارد.

 به گفته یوسف قاسمی نظاره‌گری آثار هنری، قدرت مشاهده‌گری و تیزبینی را در افراد افزایش می‌دهد، کسانی که با آثار هنری درگیر هستند معمولا افراد تیزبینی هستند که از قدرت تشخیص بیشتری برخورد هستند.

او گفت: آثار هنری می‌توانند قوه‌ تخیل افراد را افزایش دهند. مواجهه با آثار هنری خلاقیت انسان‌ها را پرورش می‌دهد و تخیل‌افزایی از خدمات مهم آثار هنری به انسان‌ها است. نتیجه افزایش قوه تخیل, افزایش همدلی و همدردی با دیگران است و هر چقدر قوه تخیل انسان افزایش یابد، انسان اخلاقی تر می‌شود.

قاسمی گفت: نظاره‌گری آثار هنری بر روی سلامت روان انسان‌ها نیز تاثیرگذار است. یازده مولفه برای سلامت روانی وجود دارد که سر و کار داشتن با آثار هنری یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها است‌.

 

شناسه خبر 57429