شناسه خبر:58864
1401/5/25 11:48:45

مرکز تحقیقات مهندسی بنیاد علوم ملی آمریکا در نظر دارد از طریق فناوری‌های زمان واقعی و فرامحلی، مناطق و خیابان‌هایی زیست‌پذیرتر، امن‌تر و فراگیرتر در سراسر کشور به وجود آورد.

مؤسسه علوم ملی آمریکا با هدف تمرکز بیشتر بر ایجاد شهرهای هوشمند و توسعه کشاورزی، بهداشت و تولید شهری بودجه‌ای 104 میلیون دلاری برای توسعه چهار مرکز تحقیقاتی مهندسی در نظر گرفته و قرار است به ایجاد آن‌ها در دانشگاه‌های مختلف و معتبر کشور بپردازد. در پیاده‌سازی پروژه جدید، هوشمندسازی خیابان‌ها و فضاهای عمومی در رأس اهداف قرار دارد تا در نتیجه آن، چالش‌های اجتماعی به حداقل برسد و امنیت شهروندان نیز بهبود یابد، ضمن این‌که هوشمندسازی بیشتر شهرها را در پی خواهد داشت.
مرکز تحقیقات مهندسی بنیاد ملی علوم آمریکا در نظر دارد از پیشرفته‌ترین فناوری‌های دنیا نظیر تکنولوژی زمان واقعی و فرامحلی برای تحقق اهداف خود در راستای افزایش زیست‌پذیری، امنیت و فراگیری مناطق بهره بگیرد و خیابان‌هایی با چشم‌اندازهای هوشمند به وجود بیاورد. این اقدام مستلزم ایجاد پیشرفت‌هایی در مهندسی است تا در نتیجه آن تحولات مثبت زیادی در رایانش ابری، آگاهی وضعیتی و امنیت به وجود آید، ضمن این‌که به افزایش تعادل بین جمع‌آوری داده‌ها و مزایای آن‌ها برای جوامع منجر خواهد شد.
مرکز جدیدی که قرار است برای این هدف ایجاد شود، از بودجه 26 میلیون دلاری برای مدت پنج سال برخوردار خواهد شد، با این حال مدیران پروژه در نظر دارند برای پنج سال بعدی نیز بودجه‌ای 52 میلیون دلاری به آن اختصاص دهند.
نکته جالب توجه در مورد پروژه جدید هوشمندسازی شهری در آمریکا این است که مراکز تحقیقاتی مختلف از طریق یک مدل پژوهشی همگرا به یکدیگر پیوند داده خواهد شد و به ارائه نوآوری‌هایی در پنج زمینه علمی و مهندسی کمک خواهد کرد. این زمینه‌ها شامل موارد زیر است:
· Wi-Edge، شامل توسعه شبکه‌های بی‌سیم نوری پرسرعت، رایانش ابری با کارایی بالا، شبکه‌های نرم‌افزاری تعریف شده.
· آگاهی موقعیتی که رفتار شهروندان در الگوسازی، پیش‌بینی و مشاهده زمان واقعی در چشم‌اندازهای هوشمند خیابانی را شامل می‌شود.
· امنیت و عدالت که موانع فنی-اجتماعی امنیت را در یک چشم‌انداز هوشمند محلی مورد توجه قرار می‌دهد.
· فناوری منافع عمومی که با تمرکز بر درک نرم‌افزارها، تکنولوژی‌ها و سیاست‌های امنیت، چشم‌انداز اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به ترویج توسعه اقتصادی کمک می‌کند.
· برنامه‌های مربوط به چشم‌اندازهای خیابانی روش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که در آن‌ها، هوش محلی در یک فرآیند طراحی به منظور بهینه‌سازی منافع اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

شناسه خبر 58864