شناسه خبر:73198
1402/6/11 08:31:25

سپهرغرب، گروه شهر: یک کارشناس شهرسازی گفت: طی 20 سال اخیر سیاست‌های فرهنگی تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی شهری، نیاز به بازآفرینی مناطق بی‌رونق شهر و حرکت به سمت فعالیت‌های خلاق فرهنگی جهت پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

 ام‌البنین علی‌اصغری اظهار کرد: قدمت شهر و شهرسازی در ایران به هزاره چهارم قبل از میلاد می‌رسد، اما روند شکل‌گیری شهر و تداوم شهرنشینی در آن سیر تدریجی خاص خود را دارد. وی افزود: هویت ایرانی شهر شامل ویژگی‌ها و ارزش‌های معماری و شهرسازی سرزمین ایران، مربوط به قبل از ورود اسلام است و پس از ورود اعراب به ایران و تشکیل حکومت یکپارچه اسلامی در سرزمین‌های زیر تسلط اسلام، شاهد شکل‌گیری نطفه‌های اولیه شهرهای جدید بودیم. این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: بیشتر شهرهای جدید از تعلیمات اسلامی نشئت گرفته است و به دو دسته عمده شامل شهرهای به جا مانده از تمدن‌های ما قبل اسلام و شهرهای بنا شده توسط مسلمانان قابل تفکیک است. علی‌اصغری تأکید کرد: شهر دوره اسلامی به لحاظ ساختاری، تداوم شهرسازی عصر ساسانی بود و عناصر کالبدی آن بیشتر برگرفته از فرهنگ غنی اسلام و نشانگر تمدن و فرهنگ اسلامی است، یکی از این شهرها قزوین است که هسته اولیه آن در زمان شاپور ساسانی شکل گرفت و به تدریج در دوران اسلامی توسعه و گسترش داشت و در زمان صفویه توسط شاه‌طهماسب به‌عنوان دومین پایتخت این دودمان انتخاب شد. وی اضافه کرد: طی 20 سال اخیر، سیاست‌های فرهنگی تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی شهری، نیاز به بازآفرینی مناطق بی‌رونق شهر و حرکت به سمت فعالیت‌های خلاق فرهنگی جهت پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این کارشناس شهرسازی ادامه داد: مؤلفه‌های فرهنگی تأثیرگذار بر بازآفرینی شهری فرهنگ‌محور بوده و مؤلفه‌هایی همچون کاربری‌های فرهنگی، فعالیت‌های فرهنگی در فضای عمومی شهر، ترکیب فعالیت‌های فرهنگی با طراحی شهری خلاقانه، حفاظت میراث فرهنگی و گردشگری فرهنگی به‌عنوان معیارهایی کلیدی معرفی شده است‌. علی‌اصغری گفت: تجربه بازآفرینی شهری که در استانبول ترکیه انجام شد، نشان داد که بهره‌گیری از صنایع خلاق فرهنگی منجر به احیای اقتصادی مناطق می‌شود و همگرایی اقتصاد و فرهنگ، تأثیر بسزایی بر بازآفرینی بناهای تاریخی داشته است. وی افزود: طی چند دهه اخیر برندسازی شهری به یکی از موضوعات مهم جهت ارتقای رقابت‌پذیری شهرها در عرصه شهرهای جهانی تبدیل شده است، شهرها با ملحق شدن به شبکه برندسازی شهری در پی افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصادی خود هستند و مدیران برای دستیابی به این توسعه و ارتقای اقتصادی به تدوین سیاست‌ها و راهبردهایی دست زده‌اند. این کارشناس شهرسازی اظهار کرد: اصلی‌ترین رسالت برندینگ شهری کمک به رشد اقتصادی شهر است، با بهره‌گیری از نگرش‌های نوین بازیابی مکان، بازآفرینی بافت تاریخی و مداخلات مکانی-فرهنگی، سیمای شهر بهبود می‌یابد.

شناسه خبر 73198