شناسه خبر:73813
1402/6/30 12:36:39

در میان کدهای تعرفه ذیل صادرات صنایع غذایی، بالاترین سهم ارزشی متعلق به شیر و محصولات لبنی با حدود 27 درصد و پس از آن فراورده‌هایی از سبزیجات با حدود 20 درصد از ارزش صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده‌اند و قهوه و چای و فراورده‌های غلات، آرد، نشاسته و... نیز به طور متناوب در مقام سوم و چهارم بوده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، در بازه زمانی 1396 تا 1402 سهم صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیر نفتی با نوسانات کاهشی همراه بوده و از 5.8 درصد در سال 1396 به 3.6 درصد تا پایان سال 1401 رسیده است.

سهم ارزش صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیرنفتی در 5 ماهه نخست 1402 نیز حدود 4.5 درصد بوده است. به طور کلی میانگین سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی در این سال‌ها حدود 5.5 درصد صادرات غیر نفتی بوده است.

اما در بازه زمانی 1396 تا 1402 سهم صادرات صنایع غذایی از وزن صادرات غیرنفتی با نوساناتی افزایشی بوده و از 1.27 درصد در سال 1396 به 1.35 درصد تا پایان سال 1401 رسیده است. سهم وزنی صادرات صنایع غذایی از وزن صادرات غیرنفتی در 5 ماهه نخست امسال نیز حدود 1.42 درصد بوده است. میانگین سهم وزنی صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی یاد شده هم حدود 1.6 درصد صادرات غیرنفتی بوده است.

همچنین در بازه زمانی 1396 تا پایان 1401 ارزش صادرات صنایع غذایی با کاهش 29 درصدی همراه بوده و در سال‌های مورد اشاره به ترتیب 2.7، 2.8، 1.9، 1.8، 1.6 و 1.9 میلیارد دلار محصولات صنایع غذایی از کشور صادر شده است. در پنج ماهه امسال نیز صادرات محصولات صنایع غذایی 866 میلون دلار بوده است.

در این میان بیشترین کاهش در تعرفه‌های ذیل صنایع غذایی مربوط به محصولات صنعت آردسازی، مالت و... به میزان حدود 83 درصد و پس از آن کاکائو و فرآورده‌های آن به میزان 70 درصد بوده است. در این مدت فقط شیر و محصولات لبنی به لحاظ ارزشی رشد مثبت دو درصدی داشته است.

این در حالی است که در این هفت سال مورد اشاره ارزش صادرات غیرنفتی ایران با افزایش حدود 13 درصد همراه بوده است.

***کدام محصولات صنایع غذایی بیشتر صادر می‌شود؟

در میان کدهای تعرفه ذیل صادرات صنایع غذایی، بالاترین سهم ارزشی متعلق به شیر و محصولات لبنی با حدود 27 درصد و پس از آن فراورده‌هایی از سبزیجات با حدود 20 درصد از ارزش صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده اند و قهوه و چای و فراورده‌های غلات، آرد، نشاسته و... نیز به طور متناوب در مقام سوم و چهارم بوده اند.

***جزئیات صادرات امسال محصولات صنایع غذایی

بر اساس این آمار در پنج ماهه نخست سال 1402 صادرات صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش به میزان 24 درصد و از لحاظ وزنی به میزان 28 درصد رشد داشته و به 771 هزار تن به ارزش 791 میلیون یورو رسیده است.

این در حالی است که سال گذشته 603 هزار تن محصولات صنایع غذایی به ارزش 638 میلیون یورو از کشور صادر شده بود.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 73813