شناسه خبر:80153
1402/12/14 09:31:20
در راستای گسترش فعالیت‌های علمی صورت پذیرفت؛

کمک هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه

سپهرغرب، گروه خبر: در راستای گسترش فعالیت‌های علمی، کمک هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه، صورت گرفت.

در راستای گسترش فعالیت‌های علمی، کمک هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به مناطق کم‌برخوردار استان، صورت پذیرفت.

با توجه به سیاست‌های کلی در زمینه‌ی اشاعه‌ی فعالیت‌های علمی و پرورش آن در میان کودکان و نوجوانان و در همین راستا همکاری کانون در برگزاری هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ در استان کرمانشاه؛ همچنین توجه به مناطق کم برخوردار در راستای بهره‌مندی از فعالیت‌های علمی؛ این مؤسسه بر آن شد تا در این جهت گام‌های ارزشمندی را بردارد.

بر همین اساس هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ کمک خود را از محل برگزاری این المپیاد به مناطق کم‌برخوردار اهدا کرد تا کودکان و نوجوانان این مناطق نیز بتوانند از امکان استفاده از برنامه‌هایی با محوریت علمی بهره‌مند گردند.

شناسه خبر 80153