شناسه ویدئو:152
1403/1/21 13:47:24


تحریریه مجازی سپهرغرب: شیخ الرئیس ابن سینا ، فیلسوف، پزشک و از بزرگترین دانشمندان مسلمان ایرانی قرن چهارم و پنجم قمری است که مقبره آن در میدانی به همین نام قرار دارد. بنای مقبره این دانشمند همه چیزدان همدانی تلفیقی از دو سبک معماری ایران باستان و ایران بعد از اسلام است. دیگر فخر همدان شاعر دوران سلجوقی، باباطاهر بوده که با گنبد فیروزه‌ای و اشعار زیبا مقصد هر گردشگر است. یکی از قدیمی‌ترین بناهای همدان مسجد جامع آن است که در دل بازار قدیمی جا خوش کرده است. گنبد علویان دیگر اثر زیبا و پرنقش و نگار به یادگار مانده از دوران سلجوقیان و یکی از شاهکارهای معماری و گچ بری بعد از اسلام در همدان است.شناسه ویدئو 152