شناسه خبر:55326
1401/2/25 09:13:01

سپهرغرب، گروه خبر: نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: 300 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری از محل ماده 56 به پروژه توسعه شبکه فاضلاب و تاسیسات آبی شهر همدان اختصاص یافته است.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» روز شنبه در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان، افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای توسعه شبکه فاضلاب و تاسیسات آبی شهر همدان علاوه بر اعتبارات اختصاص یافته ملی است.

وی اظهار داشت: مجوز ساخت 2 مجتمع آبرسانی روستاهای عربلو و پیشخور شهرستان فامنین اخذ و کار اجرایی آن نیز شروع شده است که با اجرای این پروژه مشکل کمبود آب 60 روستایمنطقه برای همیشه رفع می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: 350 تا 400 هزار نفر از جمعیت شهرستان همدان در حاشیه شهر زندگی می‌کنند که برای سامان دادن به وضعیت مناطق حاشیه ای و بهسازی آنها باید برنامه ریزی منطبق بر آمار و براوردهای واقعی با ارائه طرح شود.

وی در خصوص بهسازی وضعیت راه‌های روستایی شهرستان همدان نیز افزود: باید در این زمینه باید آمار و اطلاعات دقیق ارایه شود چراکه اطلاعات غیرواقعی موجب عدم تخصیص بودجه کافی برای بهسازی و توسعه راههای روستایی می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارائه آمارهای غیر واقعی در زمینه وضعیت بیکاری نیز به استان همدان آسیب وارد کرده به گونه ای که نرخ بیکاری در همدان 6 درصد و در استان مجاور 36 درصد اعلام می‌شود و به همین دلیل اعتبار مناسبی به این استان داده نمی‌شود و استان‌های مجاور چندین برابر همدان برای ایجاد اشتغال اعتبار دریافت می‌کنند.

شناسه خبر 55326