شناسه خبر:73745
1402/6/28 12:01:25

پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: دانش، دوست مؤمن است و بردبارى، دستیار او و خِرد، راه نمایش و کار است.

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: العِلمُ خَلیلُ المُؤمِنِ، وَالحِلمُ وَزیرُهُ، وَالعَقلُ دَلیلُهُ، وَالعَمَلُ قَیِّمُهُ، وَاللِّینُ أخوهُ، وَالرِّفقُ والِدُهُ، وَالصَّبرُ أمیرُ جُنودِهِ.

دانش، دوست مؤمن است و بردبارى، دستیار او و خِرد، راه نمایش و کار، سرپرستش و نرمش، برادرش و مدارا پدرش و شکیبایى، فرمانده سپاهش.

المجازات النبویّة: ص ١٨٨ ح ١٥٤

 

شناسه خبر 73745