شناسه خبر:74181
1402/7/10 09:16:23
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول خبر داد؛

آغاز کشت پاییزه کلزا در مزارع شهرستان چرداول

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول از آغاز کشت پاییزه کلزا در مزارع شهرستان چرداول خبر داد.

شناسه خبر 74181