شناسه خبر:81179
1403/1/21 14:00:43

رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: ساخت پارک آبی یکی از مطالبات جدی شهروندان و اعضای این شورا است که با جدیت دنبال می‌شود.

«داود قربانی» روز سه‌شنبه بیان کرد: سال گذشته ۲۰ مورد از نکات و موارد مهم که باید شهرداری اراک مد نظر قرار دهد به شهردار اعلام شد.

وی ادامه داد: در جمع‌بندی صورت گرفته از مجموع ۲۰ مورد، حدود پنج مورد در اولویت قرار گرفت که شهردار اراک باید روند اجرایی و پیشرفت برنامه‌های مذکور را به شورای شهر ارایه دهد.

رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به اینکه ایجاد پارک آبی یکی از موارد خواسته شده از شهرداری است، افزود: از دیگر مطالبات شورا از شهرداری، افتتاح پارک بانوان شماره ۲ اراک و تفرجگاه نورالشهدای گردو است که در اولویت قرار دارد.

قربانی اظهار کرد: موضوع پساب و انتقال این پساب برای آبیاری فضای سبز در مناطق مختلف اراک بر اساس میزان پساب در نظر گرفته شده از دیگر موارد دارای اهمیت و مورد توجه شورای شهر است که شهرداری نسبت به اجرای آن باید اقدام کند.

وی عنوان کرد: مورد دیگر از پنج مورد دارای اولویت، مبحث بازار تاریخی و خانه‌های تاریخی است که انتظار می‌رود به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.

رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک بیان کرد: شهرداری باید در خصوص میزان عملکرد و تحقق موارد مذکور هر هفته به شورای شهر گزارش ارایه دهد.

قربانی گفت: همچنین باتوجه به اینکه طرح پیشنهادی اعضای شورا با موضوع الزام شهرداری اراک به تهیه شناسنامه باغات و اراضی مشجر اراک که در آن نوعیت اراضی مشخص شده باشد به تصویب شورا رسیده، شهرداری نسبت به روند اجرایی این طرح نیز باید به صورت مستمر گزارش ارایه دهد.


منبع: خبرگزاری ایرنا

شناسه خبر 81179