شناسه خبر:48729
1400/9/1 10:03:47

سپهرغرب، گروه شهر: یک کارشناس شهرسازی گفت: هم‌جنس شدن مدیران و شهروندان و همراهی آن‌ها با یکدیگر تنها در برخی برهه‌های زمانی و به‌صورت مقطعی اتفاق می‌افتد در حالی که این همراهی و همکاری باید متداوم باشد و در این صورت می‌توان محله‌محوری را که صرفاً به‌عنوان یک رویکرد مطرح شده است، محقق کرد.

فرزاد مؤمنی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ملزومات برای تحقق رویکرد محله‌محوری، مشارکت ساکنان محل است که به نوعی جزو ملزومات اجتماعی تحقق محله‌محوری محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تحقق مشارکت در سطح محلات شهر نیازمند زیرساخت‌ها و بسترهای اجتماعی است و در غیر این صورت پیاده‌سازی رویکرد محله‌محوری ممکن نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در این راستا یکی از مهم‌ترین راهکارها، ایجاد اعتماد میان مدیران و مردم است به نحوی که هریک از مسئولان شهری در هر محله‌ای که زندگی می‌کنند، اقدام به انجام فعالیت‌های محله‌محور کنند.

این کارشناس شهرسازی افزود: این اقدام در راستای تحقق محله‌محوری کارآمدتر خواهد بود زیرا باعث شده شهروندان در هر محله‌ای که ساکن هستند، به آسانی به هم‌محله‌ای خود اعتماد کنند و در نتیجه ایجاد و توسعه بسترهای اجتماعی و فرهنگی به راحتی امکان‌پذیر باشد.

مؤمنی با بیان اینکه محله‌محوری باید از بدنه مدیریت شهری آغاز شود و سایر شهروندان نیز به پیروی از مدیران شهر اقدامات لازم را در سطح محلات خود انجام دهند، تصریح کرد: چنانچه چنین راهکاری در تحقق رویکرد محله‌محوری مدنظر مدیران شهری قرار بگیرد، بسیاری از موانع و مشکلات در خصوص مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی حل می‌شود چراکه یکی از مهم‌ترین بسترها برای پیاده‌سازی رویکرد محله‌محوری، مشارکت ساکنان محل و همراهی آنان با مدیریت شهری است.

وی گفت: هم‌جنس شدن مدیران و شهروندان و همراهی آنان با یکدیگر متأسفانه در برخی برهه‌های زمانی و به‌صورت مقطعی اتفاق می‌افتد در حالی که این همراهی و همکاری باید متداوم باشد و در این صورت می‌توان محله‌محوری را که صرفاً به‌عنوان یک رویکرد مطرح شده است، محقق کرد؛ البته در این راستا نیاز به نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق است که باید حتماً در نظر قرار بگیرد و با توجه به ویژگی‌های بومی هر شهر برنامه‌ای تهیه و تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت در سطح محلات علاوه بر زمینه‌سازی برای تحقق رویکرد محله‌محوری، از هدررفت منابع شهری جلوگیری کرده و به بازسازی بهتر محلات کمک می‌کند.

شناسه خبر 48729