شناسه خبر:76487
1402/9/8 10:21:07

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: بر اساس اعلام سازمان برنامه‌و بودجه کشور در سال 1401 رشد اقتصادی استان ایلام 3.6 درصد بوده درحالی‌که میانگین رشد اقتصادی کشور معادل 3.3 درصد بوده و استان در این زمینه در رتبه نهم کشوری قرار دارد.

امین دوست‌محمدی اظهار کرد: منابع درآمدی استان در سال 1402 نسبت به مصوب سال 1401 بیش از 44.8 درصد و نسبت به عملکرد سال 1401 معادل 7.5 درصد افزایش نشان می­دهد.

وی با بیان اینکه کل منابع درآمدی استان در سال 1402 معادل 1062 میلیارد تومان است که از این مبلغ 1051 میلیارد تومان درآمد مالیاتی است، گفت: عملکرد 6ماهه درآمدهای عمومی استان بیش از 795 میلیارد تومان است که نسبت به مصوب 6ماهه 51.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان تصریح کرد: این اعتبارات متشکل از اعتبارات تملک استانی، سه درصد نفت و گاز و توازن منطقه‌ای است که در سال گذشته 1147 میلیارد تومان بود و امسال به 1881 میلیارد تومان معادل 63.9 درصد، افزایش یافته است.

دوست‌محمدی با بیان اینکه بالاترین سطح رشد اعتبارات استان در سال 1402 نسبت به سال 1401 مربوط به اعتبارات سه درصد نفت و گاز به میزان 154.6درصد است، ادامه داد: اعتبارات سه درصد نفت و گاز استان ایلام از ابتدای استقرار دولت (سال 1400) تاکنون از 186 میلیارد به 881 میلیارد تومان رسیده که حدود پنج برابر افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: اعتبارات (سه درصد) نفت و گاز یعنی اینکه استان ایلام نقش بازیگری خود را در صنعت نفت به‌خوبی ایفا می‌کند چراکه قبل از استقرار دولت سیزدهم، میزان تخصیص اعتبارات استان ایلام از این محل، 59 درصد بوده؛ ولی هم اکنون به 79 درصد رسیده که 96 درصد آن نقدی و چهار درصد آن اسناد خزانه بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام تأکید کرد: در واقع اعتبارات استان در حوزه توازن منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی افزایش پیدا نکرده؛ بلکه این افزایش اعتبارات در حوزه ارزش‌افزوده و سهم (سه درصد) نفت بوده و این امر نشان‌دهنده رشد اقتصادی در استان ایلام است.

دوست‌محمدی تصریح کرد: از نظر حجم، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ایلام با رقم اعتباری 1881 میلیارد تومان در رتبه 19 در بین استان‌های کشور قرار دارد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود یافته است.

وی گفت: از نظر سرانه، اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان ایلام با سرانه سه میلیون و 242 هزار و 563 تومان برای هر ایلامی، در رتبه دوم کشور پس از بوشهر قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام تأکید کرد: متوسط سرانه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌های کشور، یک میلیون و 64 هزار و 870 تومان است.

شناسه خبر 76487