شناسه خبر:55308
1401/2/24 09:47:41

سپهرغرب، گروه انتظار: برای این سوال می‌توان از چند جهت پاسخ داد از جمله:

1. تحقق این شرط، لازم است، ولی کافی نیست، بلکه باید زمینه‌های دیگر نیز فراهم شود که از مهم‌ترین آن‌ها، قابلیت مردم برای پذیرش دولت حق است. به این معنا که عموم مردم و جامعه بشری باید به درجه‌ای از معرفت برسند که دریابند حکومت‌ها و مکاتب ساخته‌ی بشر، جواب گوی نیاز مردم نیست و به وسیله‌ی این‌ها، سعادت و عدالت واقعی به بشر هدیه نمی‌شود. مرحوم خواجه طوسی، علت غیبت امام را کوتاهی مردم می‌داند؛ چراکه اعمال و کردار مردم، باعث شد امام از میان مردم برود. بنابراین باید مردم از راه غلطی که رفته‌اند برگردند و امام را بخواهند تا ظهور صورت گیرد. 2. مانند بسیاری از امور دیگر برای ما معلوم نیست که یاران حضرت تکمیل شده‌اند یا نه؟ چون در مورد این نفرات، تنها جز شمردن صفاتی از آنان، در روایات چیزی موجود نیست و نام آنان به خصوص ذکر نشده، به جز چند تن از پیامبران مانند: حضرت عیسی علیه‌السلام. در نتیجه ظهور، تابع مقدمات و شرایطی بوده و تا این شرایط مهیا نگردند ظهور محقق نمی‌شود و 313 یار، شاید تکمیل شده باشد و شاید نشده باشد؛ چون ما هیچ اطلاعی نداریم.

شناسه خبر 55308