شناسه خبر:63153
1401/9/9 08:32:31

سپهرغرب، گروه اقتصادی: رئیس کل گمرک ایران در گزارشی، عملکرد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه تجارت خارجی که در فهرست فعالان مجاز اقتصادی گمرک (AEO) قرار دارند را اعلام کرد.

علیرضا مقدسی در خصوص عملکرد تجارت خارجی شرکت‌های دانش بنیان در 7 ماهه سال جاری گفت: میزان تجارت خارجی شرکت‌های دانش‌بنیان که در فهرست فعالان مجاز اقتصادی گمرک (AEO) قرار دارند، در این مدت بیش از 52 هزار و 939 تن و به ارزش بیش از 249 میلیون و 337 هزار دلار بوده است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 64 شرکت دانش‌بنیان در فهرست فعالان مجاز اقتصادی گمرک (AEO) قرار دارند، که از این تعداد 33 شرکت در حوزه صادرات غیرنفتی و 54 شرکت در رویه واردات دارای فعالیت تجاری بوده اند، در خصوص میزان صادرات و واردات این شرکت‌ها در 7 ماهه اظهار کرد: در این مدت از مجموع تجارت خارجی توسط شرکت‌های دانش بنیان 14 هزار و 975 تن و به ارزش حدود 43 میلیون و 172 هزار دلار به صادرات غیرنفتی و 37 هزار و 964 تن به ارزش 206 میلیون و 165 هزار دلار به واردات اختصاص داشت.
مقدسی افزود: در این مدت میزان صادرات این شرکت‌ها به لحاظ وزن یک درصد کاهش و از حیث ارزش 90 درصد افزایش یافته است و میزان واردات هم در این مدت به لحاظ وزن 5 درصد و از نظر ارزش 12.5 درصد کاهش داشته است.
این گزارش می‌افزاید، هم اکنون گمرک ایران با هدف تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت حداکثری از این شرکت‌ها، تسهیلات هجده گانه برای شرکت‌های دانش بنیان در قالب فعالان اقتصادی مجاز ارائه می‌کند.

شناسه خبر 63153