شناسه ویدئو:107
1402/8/23 14:32:07


سپهرغرب، تحریریه مجازی،حمیدرضا باب‌الحوائجی، کارشناس بهداشت محیط معاونت دانشگاه علوم پزشکی گفت: بازدید از مراکزی که تهیه و توزیع ترشیجات را انجام‌ می‌دهند در دستور کار داریم، با توجه به اینکه بالقوه خطرناک نیستند جزو مواد غذایی حساس نیست؛ اما الزاماتی در این خصوص داریم به طورمثال مواد اولیه همچون و سرکه مکانی که دارند عرضه می‌کنند باید بهداشتی و صنعتی باشد. وی افزود: هدف ساماندهی تهیه کنندگان ترشی بود که در بخش مشاغل خانگی تعریف شوند، اما تمایلی به این قضیه نداشتند و آنان را ملزوم کردیم که حداقل مواد اولیه را تمیز و بهداشتی تهیه کنند. کارشناس بهداشت محیط معاونت دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: مردم تمایل به ترشیجات سنتی و خانگی دارند که توصیه ما این است که از ترشی‌های سنتی که دارای پروانه بهداشت و استاندارد هستند استفاده کنند.شناسه ویدئو 107