شناسه ویدئو:109
1402/8/23 14:44:45


سپهرغرب، تحریریه مجازی، جمع‌آوری و دفع پسماند یکی از وظایف بدیهی مدیریت شهری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. این امر در کشورهای مختلف با لحاظ حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم با تدابیری مختلفی از وضع مالیات برای تولید پسماند گرفته تا تفکیک زباله از مبدا تمهید می‌شود. اما در شهر ما همچنان جمع‌آوری پسماند به روش‌های سنتی انجام می‌شود و مردم باید زباله‌های خود را در باکس‌های مخصوص که به نسبت جمعیت از تعداد قابل قبولی برخوردار نیستند قرار دهند که این امر چیزی جز انباشت زباله در ساعات مختلف شبانه‌روز، بوی تعفن، نازیبایی معابر و دامن زدن به معضل زباله‌گردها چیزی به همراه ندارد. این درحالی است که از مدیریت شهری همدان انتظار می‌رود فکری به حال مسئله جمع‌آوری زباله‌های شهر بکند با این برنامه نیم‌بند نمی‌توان انتظار داشت که معضلات متعدد زیست محیطی دامنگیر شهر نشود البته مردم نیز در این خصوص تاثیر بسزایی دارند چرا که در صورت توجه آن‌ها به تفکیک زباله‌ها و بیرون گذاشتن زباله در ساعات مقرر باعث خواهد شد تا شهر تمییزتری داشته‌ باشیم.شناسه ویدئو 109