شناسه خبر:47340
1400/7/29 09:39:29

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: اتاق بازرگانی ظرفیت جذب سرمایه‌گذار را برای اجرای پروژه‌های عمرانی، اشتغالزایی و خدماتی شهری دارد.

سیدکمال حسینی روز چهارشنبه در دیدار با شهردار سنندج اظهارکرد: اتاق بازرگانی سنندج به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بزرگترین نهاد صنفی، تخصصی کشور آماده همکاری با شهرداری سنندج است چراکه معتقدیم همکاری 2 طرف موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات شهری و تسریع روند توسعه می‌شود.

وی اضافه کرد: شهر یک پدیده زنده و دارای ابعاد مختلفی است که محور همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن در ساختاری اقتصادی نهفته است و لازمه تقویت آنها هم توجه ویژه و رونق بنیاد اقتصادی است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با بیان اینکه تقویت اقتصاد بدون سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست، افزود: برای جذب و جلب سرمایه گذار باید کریدور و محفظه‌ای امن ایجاد شود و در ابتدای این ساختار هم کاربران و دست اندرکاران آن حوزه باید ذهنیت مثبت نسبت به خلاقان ثروت داشته باشند و فاصله خود را با افرادی که با این مقوله موافق نیستند حفظ کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ادامه داد: سپس نقشه راه و دستورالعمل مناسب هماهنگ با نظرات و افکار بخش خصوصی تبیین شود که در این مسیر اتاق بازرگانی سنندج آمادگی هرگونه همکاری را دارد.

شهردار سنندج هم با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی در نظام توسعه و مدیریت گفت: پارلمان بخش خصوصی نقش ایجاد پل ارتباطی بین دولت و سرمایه گذاران و کارآفرینان را بر عهده دارد و همه مسئولین باید با این نهاد همکاری جدی داشته باشند.

سید انور رشیدی اظهارکرد: شهرداری سنندج آماده همکاری با اتاق بازرگانی بوده و با تمام توان و امکانات در این راستا گام بر می‌دارد برای تداوم کار ضرورت دارد تا زیرساخت‌های این تعامل تدوین شود.

 

شناسه خبر 47340