شناسه خبر:59001
1401/5/29 09:44:00

سپهرغرب، گروه شهر: شهرها نقش مهمی در افزایش پایداری کره زمین و به حداقل رساندن مشکلات مربوط به تغییرات اقلیمی ایفا می‌کنند؛ سهیم‌سازی مردم در فرآیندهای دوستدار محیط زیست می‌تواند تحقق این هدف را تسریع کند.

مدیران اغلب شهرهای جهان به‌تازگی تلاش خود را در راستای پایدارسازی مناطق افزایش داده‌اند. نتیجه تحقیقات مختلف حاکی است که در شهرهایی با بیشترین مشارکت ساکنان برای اتخاذ اقدامات دوستدار محیط زیست، اهداف پایداری با سرعت بیشتری تحقق یافته است. در واقع، چنان‌چه برنامه‌ریزان شهرها فرصت و دستورالعمل‌های لازم را در اختیار شهروندان قرار دهند تا آن‌ها را به اتخاذ سبک زندگی سالم سوق دهند، آن‌گاه بهتر خواهند توانست پایداری را برای مناطق شهری به ارمغان بیاورند.

اگرچه اهداف ملی برای کاهش انتشار کربن و پایدارسازی شهرها بسیار حائز اهمیت است، با این حال نبود مشارکت مردم و نهادها در تحقق این اهداف، بی‌توجهی این افراد و سازمان‌ها را در پی دارد و همین امر می‌تواند رسیدن به هدف نهایی را با تأخیر مواجه کند. به عبارت دیگر، اعمال اقدامات لازم در رابطه با مشکلات ملی نظیر آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، زمانی بیشترین اثربخشی را در پی خواهد داشت که مردم نیز از آن‌ها آگاه شوند و در واقع، شکل نظری تعهدات جای خود را به اهداف سنجش‌پذیر بدهد.

  محلی کردن اهداف جهانی

توجه مدیران شهری به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در تحقق اهداف دوستدار محیط زیست خود و ایجاد مناطقی سبز بسیار حائز اهمیت است. بدون شک، رسیدن به این اهداف، مشارکت مردم را همراه با تلاش‌های برنامه‌ریزان شهری می‌طلبد و بدون وجود هر یک از این دو گروه در تمام مراحل مسیر پایدارسازی، تحقق اهداف بی‌نتیجه خواهد بود.

نهادهای عمومی و خصوصی در شهرها باید شرایطی را به وجود بیاورند تا در آن‌ها تمام شهرنشینان بتوانند در رسیدن به اهداف مشترک سهیم شوند و در واقع، خود را در پایدارسازی محل سکونت خود مسئول بدانند. اهداف توسعه پایدار اگرچه ممکن است بلندپروازانه به نظر برسد، با این حال محلی کردن آن‌ها می‌تواند مسیر تحقق را هموار و کوتاه کند.

  بحران مدیریت در شهرها

مدیریت صحیح شهری مستلزم توسعه یک رویکرد اشتراکی است تا بر مبنای آن ساکنان یک شهر به مسئولیت‌پذیری در مقابل محل زندگی خود ترغیب شوند و نقشی اثربخش برای افزایش پایداری شهرها ایفا کنند. اهداف و شاخص‌های سنجش‌پذیر مانند نظارت بر مصرف انرژی که توسط مدیران تعیین می‌شود، بیانگر تعهد به برآورده کردن اهداف است.

برنامه‌ریزان شهری باید به ایجاد اعتماد میان خود و شهروندان بپردازند تا از این طریق بتوانند آن‌ها را به همکاری برای تحقق اهداف تشویق کنند. اعتمادسازی مستلزم توجه به نیازهای شهروندان، نهادها و تمام ذی‌نفعانی است که هر یک سهمی از سکونت در شهر دارند و زمینه‌سازی برای احساس این سهم، آن‌ها را نسبت به دولت‌ها مطمئن می‌کند. در این رابطه، پلتفرم‌ها و فناوری‌های زیادی وجود دارد که به ایجاد یک سیستم سنجشی و جمع‌آوری داده‌ها کمک می‌کند و از این طریق، شهروندان را به ارائه گزارش‌های مختلف پیرامون زندگی خود به مدیران سوق می‌دهد.

  نقش شهرها در افزایش پایداری مناطق

کانادا یک استراتژی ملی برای افزایش پایداری شهرها تا سال 2030 ارائه داده و در آن از شهرها به عنوان مراکزی برای کارآفرینی، رشد، تنوع، فرهنگ و نوآوری یاد کرده است. علاوه بر این، در این استراتژی، شهرها به عنوان مهم‌ترین مراکز ایجاد واکنش نسبت به مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی معرفی شده است که بیشترین نقش را در گسترش فقر، ثروت، امنیت غذایی یا نبود آن، بی‌خانمانی و ارتکاب جرم ایفا می‌کند.

برنامه‌ریزان لندن، پایتخت بریتانیا، به محلی‌سازی اهداف توسعه پایدار پرداخته‌اند تا از این طریق مردم را به تعهد برای تحقق این اهداف سوق دهند که به نظر می‌رسد همین اقدام، مسیر پایدارسازی مناطق را بسیار هموار کرده است.

در واقع، پیاده‌سازی اهداف توسعه پایدار در شهرها زمانی باید آغاز شود که همه مردم از مزایای این اهداف آگاه شوند تا هر یک مسئولیت مهمی در تحقق آن‌ها به عهده بگیرند.

  اهداف سنجش‌پذیر

از آن‌جا که پایداری یک حوزه بسیار گسترده را دربرمی‌گیرد، در نتیجه شاخص‌های مهم جدیدی نظیر سنجش میزان گرایش مردم به توسعه شهرهای زیست‌پذیر، بهبود درک مردم از پایداری، اعمال اقداماتی برای رونق اقتصاد مدور و در نهایت رشد شهرها از طریق اکوسیستم‌های پایدار باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. ایجاد اهداف سنجش‌پذیر در سطح شهرها مستلزم مشارکت شهروندان است و به سهم خود می‌تواند در افزایش گرایش آن‌ها به اعمال اقداماتی برای پایداری شهری نقش مهمی ایفا کند. مردم باید بدانند پایداری شهری کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود می‌بخشد و مدیران شهری در زمینه آگاه‌سازی شهرنشینان از این واقعیت مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند و صاحبان کسب‌وکار نیز در ارائه الگوهای کارآمد در این حوزه می‌توانند سهیم باشند.

شناسه خبر 59001