شناسه خبر:63416
1401/9/15 01:49:44

سپهرغرب، گروه شهر: یک جامعه‌شناس با بیان اینکه نشاط اجتماعی بر فردی اولویت دارد، گفت: شادی و نشاط اجتماعی یکی از پیش‌زمینه‌های توسعه جوامع محسوب می‌شود و خروجی کشورهایی که نشاط اجتماعی بالایی دارند با جوامعی که این مقوله در آن وجود ندارد یا برخورداری کمتری از آن دارند، یکسان نیست.

علیرضا شریفی‌یزدی اظهار کرد: افراد تعاریف متفاوتی از مقوله «شادی» دارند؛ برخی آن را در پول‌داربودن، برخی در سلامت جسم و برخی در موفقیت‌های تحصیلی می‌بینند. می‌توان گفت شادی، حالت ذهنی و روانی تحت تأثیر عواملی است که به انسان کمک می‌کند در آرامش به سر ببرد و زندگی آرامی را تجربه کند.

وی افزود: مقوله شادی را به‌راحتی نمی‌توان تعریف کرد، اما بیشتر روان‌شناسان، پذیرای این هستند که این موضوع پایه‌ای فیزیولوژیک شامل ترشح انواع هورمون‌ها مانند دوپامین و سروتونین و پایه‌ای ذهنی شامل نوع برداشت فرد از محیط اطراف خود است.

این جامعه‌شناس با اشاره به دلایل تفاوت میزان شادی در افراد، ادامه داد: در صورت درنظرگرفتن جنبه فیزیولوژیک، شاد بودن افراد مختلف تحت تأثیر تنظیم هورمون‌های اصلی مرتبط با شادی در بدن قرار می‌گیرد، اما با درنظرگرفتن جنبه ذهنی و روانی، نوع نگاه و نگرش به زندگی و نوع برداشت از محرک‌های محیطی منجر به تفاوت میزان شادی در افراد می‌شود.

  تفاوت مفهوم شادی و نشاط

شریفی‌یزدی با بیان اینکه مفهوم شادی بانشاط تفاوت دارد، تصریح کرد: شادی تحت تأثیر برخی تغییرات هورمونی فیزیولوژیک در فرد ایجاد می‌شود و معمولاً کوتاه‌مدت است؛ به عنوان مثال فرد با شنیدن لطیفه یا دیدن فیلمی کمدی، احساس شادی موقتی می‌کند، اما نشاط امری پایدار و بلندمدت است که بر حسب برداشت‌ها و حالت‌های ذهنی و روانی، فرد به سمت آن کشیده می‌شود.

وی اضافه کرد: هنگامی که صحبت از شادی اجتماعی می‌شود، منظور رخدادی کوتاه‌مدت مانند برنده شدن یک تیم ورزشی است که باعث می‌شود افراد یک جامعه به هیجان بیایند و حال خوبی داشته باشند.

چنین رخدادهایی، برای مدتی هیجان و موج شادی را در آحاد جامعه به‌وجود می‌آورد که سریع فروکش می‌کند، اما نشاط اجتماعی امری پایدار است که براساس آن، تمام اعضای جامعه احساس خوشحالی، شادمانی، امید به زندگی، خوش‌بینی به آینده دارند و به یکدیگر در معاملات، مکالمات و ارتباطات را تجربه می‌کنند.

  ارتباط شادی و نشاط اجتماعی با توسعه جوامع

وی با تأکید بر اینکه براساس مطالعات بین‌المللی، جامعه ما یکی از غمگین‌ترین جوامع دنیا تعریف شده است، گفت: نشاط اجتماعی، اهمیت و تأثیر زیادی در توسعه جوامع دارد. اگر جامعه‌ای قصد توسعه‌یافتن داشته باشد، باید نشاط اجتماعی را در خود بپروراند؛ چراکه هرچه جامعه‌ای شادی بیشتری داشته باشد، زمینه توسعه بیشتری دارد و به طور متقابل جامعه‌ای که توسعه بیشتری یافته، از نشاط اجتماعی بالاتری برخوردار است.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه در واقع شادی و نشاط اجتماعی یکی از پیش‌زمینه‌های توسعه جوامع محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: به طور کلی خروجی کشورها و جوامعی که شادی و نشاط اجتماعی بالایی دارند با جوامعی که برخورداری کمتری از آن دارند، یکسان نیست، به همین علت نشاط و شادی اجتماعی اهمیت بالایی دارد.

شناسه خبر 63416