شناسه خبر:83295
1403/3/16 11:47:19

مدیر امور آبفای شهرستان مهران گفت: مصرف بی‌رویه آب در شهرستان مهران از سوی برخی مشترکان باعث تشکیل پلیس آب شد.

عباس داوری با بیان این مطلب به ایسنا اظهار کرد: پلیس آب این امور با بهره‌گیری از نیروهای داخلی تشکیل شده که شناسایی مشترکین پر مصرف و اخطار برای مصرف بهینه از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود.

وی گفت: پلیس آب با هدف آگاهی‌بخشی و هشدار به مشترکان پرمصرف، شناسایی انشعابات غیرمجاز در شهرستان مهران تشکیل شده و با این کار می‌خواهیم مردم قدر آب را بدانند تا از ذخایر آبی صیانت شود.

این مسئول اضافه کرد: مصرف بی‌رویه آب در شهرستان مهران از سوی برخی مشترکان باعث تشکیل پلیس آب شد تا شناسایی مشترکان پر مصرف طبق دستورالعمل‌های اجرایی در دستور کار بوده و با عاملان آن برخورد کند.

داوری ادامه داد: علاوه بر شناسایی مشترکین پرمصرف و اخطار برای مصرف بهینه آن، شناسایی انشعابات غیرمجاز، شناسایی انشعاباتی که کنتور خراب دارند و پیگیری جهت تعویض کنتور و پیمایش انشعاباتی که قطع و وصل‌های نامریی دارند و تعیین زمان برای مریی کردن آن، از دیگر اقدامات این تیم خواهد بود.

شناسه خبر 83295