شناسه خبر:63517
1401/9/17 09:34:07

سپهرغرب، گروه اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: دسترسی راحت‌تر بخش تولید به نقدینگی و جبران ضعف مالی در آینده نزدیک با قانون مورد بررسی کمیسیون ویژه جهش تولید رخ خواهد داد.

جعفر قادری با تأکید بر ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای حمایت از تولید، اظهار کرد: تبدیل اموال مازاد بانکی به سرمایه نقد می‌تواند ضمن افزایش سقف تسهیلات دهی آن‌ها رشد خدمات دهی به بخش مولد جامعه را رقم بزند.
وی افزود: بر همین اساس تدابیری برای رفع مشکل مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های پیشران اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های آن علاوه بر سازوکارهایی که در سیستم بانکی تعریف شده در بازار سرمایه نیز این امکان و این فرصت فراهم خواهد شد تا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را مرتفع کنیم.
  تسهیل دسترسی تولید به نقدینگی در آینده‌ای نزدیک
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تأکید کرد: دسترسی راحت‌تر بخش تولید به نقدینگی و جبران ضعف مالی در آینده نزدیک با قانون مورد بررسی کمیسیون ویژه جهش تولید رخ خواهد داد.
قادری تصریح کرد: عدم همکاری بانک‌ها در تسهیلات دهی علل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها بالاتر بودن نرخ تورم به نسبت نرخ تسهیلات دهی است از این رو برای شبکه بانکی تبدیل نقدینگی به اموال و دارایی به‌صرفه‌تر شده است.
وی با بیان اینکه فروش اموال مازاد شبکه بانکی با هدف رشد سقف تسهیلات دهی آن‌ها لازم است، گفت: دولت باید اقداماتی را برای کمک به تولید در دستور کار قرار دهد تا بخش مولد ما که سهم به سرایی در اشتغال نیز داشته دچار رکود نشود.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با تأکید بر اینکه بخش خصوصی یا دولتی که در حوزه تولید مشغول بوده باید مورد حمایت واقع شود، تصریح کرد: قطعاً باید قفل ایجاد شده در مسیر تداوم تولید با تدابیری باز شود اما لازمه این کار همراهی بیش از پیش دولت و شبکه بانکی با واحدهای تولید است.

شناسه خبر 63517