فرهنگی



1400/10/21 09:46:23
*
*
50976
پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات فارسی (حوزه بوم‌نقد) در دانشگاه حکیم سبزواری:

تبلور شاعرانه‌ترین احساسات را در شعر زنان می‌بینیم

زن خود شاعرانگی است

1400/9/27 10:10:50
*
*
49898
در همایش مجازی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی عنوان شد:

اطلاعات ویژه از نظامات قضائی دوره غزنویان در تاریخ بیهقی

کتاب بیهقی همانند آینه‌ای تاریخ و فرهنگ ما را منعکس می‌کند تاریخ بیهقی در درس‌نامه‌های زبان فارسی دانشگاه هرات افغانستان از منابع دسته اول است

1400/9/11 11:13:08
*
*
49218

همدان پیشگام در تشکیل نخستین انجمن‌های ادبی

1400/8/29 09:46:20
*
*
48606
در همایش مجازی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی عنوان شد:

تاریخ بیهقی، سرمایه‌ای نمادین و گرانیگاه توسعه

تاریخ بیهقی دارای متنی دراماتیک است

1400/8/13 10:36:25
*
*
47910
در همایش مجازی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی عنوان شد:

سهم یک دل‌آگاه، ابوالفضل بیهقی در نفی استبداد

تاریخ بیهقی هم از جهت شیوه نگارش اثری موثق است و هم از جهت ادبی و جامعه‌شناسی

1400/7/28 10:15:55
*
*
47287
عضو هیئت‌علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری:

استقلال معانی غزل‌های حافظ تحت تأثیر پراکندگی و استقلال آیات قرآن است

«بخش دوم»

1400/7/20 10:43:44
*
*
46898
استاد دانشگاه حکیم سبزواری در بزرگداشت حافظ مطرح کرد:

حافظ، به اوج رساننده غزل عارفانه عاشقانه

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سپهرغرب با ذکر منبع امکان پذیر است.

قدرت گرفته از سیستم مدیریت تحریریه و خبرگزاری "سی رخ"