شناسه خبر:57361
1401/4/13 08:45:01

سپهرغرب، گروه خبر: مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: طی 10 سال اخیر تعداد 900 نفر از زنان و دختران خودسرپرست و سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه عشایر و روستایی قرار گرفتند.

فرحناز محمدی در دیدار با مدیرکل بیمه روستاییان و عشایر استان اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح شاخص‌های توسعه انسانی طی 10 سال اخیر تعداد 900 نفر از زنان و دختران خودسرپرست و سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه عشایر و روستایی قرار گرفتند.

وی یکی از مهم‌ترین مزایای این برنامه را تأمین آتیه جامعه هدف سازمان بهزیستی دانست و گفت: سن بیمه جهت زنان موصوف 18 تا 50 سال بوده و تاکنون تعدادی از این عزیزان مشمول دریافت مستمری ماهیانه با توجه به شرایط پرداخت حقوق بیمه بازنشستگی شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار جزء یکی از اقشار و گروه‌های اجتماعی در معرض آسیب هستند که نیاز به حمایت اجتماعی جدی دارند و تسریع این بیمه به تمامی زنان موصوف به ضرورت مشهود است.

وی خاطرنشان کرد: امید است تمامی زنان و دختران دارای مشاغل خانگی نیز با مشارکت به بیمه‌شدگان قبلی افزوده و از مزایای این برنامه در آینده بهرمند شوند.

شناسه خبر 57361