فرهنگی

خبرنگار حوزه فرهنگی هستم که در حوزه دین، اندیشه و انقلاب اسلامی نیز فعالیت دارم.